Италианската компания Carlo Gavazzi включи в своето портфолио нова серия силови полупроводникови релета RM1D за DC комутация. Серията RM1D е проектирана за приложения, които изискват критично време на реакция, бърза цикличност и висока надеждност. Те са оптимален избор за използване в транспортиращи и автономни захранващи системи, както и за системи на батерии от възобновяеми енергийни източници, DC нагреватели, соленоиди, вентили, вентилатори и друго оборудване, което изисква DC комутация.
Изходът на силовите полупроводникови релета RM1D е с ниска степен на разсейване на мощността MOSFET, който осигурява отлични топлинни характеристики и води до намаляване на размера или дори до елиминиране на нуждата от устройство за топлоотвеждане. Серията RM1D използва директна медна връзка (DCB) и корпус без пресовани елементи за повишаване на надеждността и производителността, което я превръща в подходящо решение за приложения, свързани с опаковане, транспортиране, манипулиране на материали, конвейери, производство на пластмаса, както и в други индустрии и приложения.


Силови полупроводникови релета за DC комутацияХарактеристиките на SSR релетата от серията RM1D за постояннотокова комутация включват:

Максимални стойности на изхода:
- 100 A при 60 VDC;
- 50 A при 200 VDC;
- 10 A при 500 VDC;
Изход MOSFET с ниска степен на разсейване на мощността;
Честота на превключване до 1000 Hz;
Диапазон на управляващото напрежение 4-32 VDC;
Максимално време за реакция: 100 µs;
Изолация между входа и изхода 3750 Vrms;
Диагностичен LED индикатор;
Интегрирана защита от пренапрежение;
Капак с клипс със степен на защита IP20;
Самоповдигащи се клеми;
Релетата са сертифицирани по UL, CSA, CE.

Серията RM1D е добър избор за комутация на постояннотокови товари. Приложението й води до повишаване на надеждността, намаляване на разсейването на мощността и подобряване на надеждността.

Силовите полупроводникови релета (SSR) се използват за превключване на товари, захранвани с постоянно напрежение. За разлика от механичните релета, SSR релетата се отличават с много дълъг живот, безшумни са при работа, могат да постигнат кратко време за реакция на превключване и са по-малко чувствителни към вибрации и удари. Заради тези си характеристики SSR релетата са предпочитан и много добър избор за превключване на DC товари.

Типични натоварвания са нагревателни елементи, електрически вентили, вентилатори и соленоиди. В наши дни приложенията, работещи на батерии, намират все по-голямо приложение и това води до по-голямо търсене на решения за DC комутация. Със серията RM1D, гамата от DC полупроводникови релета SSR на Carlo Gavazzi вече е разширена до 100 ADC при 60 V, до 50 ADC при 200 V и до 10 ADC при 500 V.

Повече информация можете да получите на този линк: RM1D и тук PDF каталог.