MZERO е настройваем контролер за безопасност с възможност за изпълнение на всички задачи по осигуряването на безопасността на машини и съоръжения. Интеграцията на множество функции в това устройство, позволява намаляване на общата цена, както и окабеляването в цялата система. Контролера може да работи с разнообразни сензори за безопасност и електрически сигнали, като светлинни завеси, фотоклетки, лазерни скенери, аварийни стоп бутони, електромеханични ключове, магнитни превключватели, RFID ключове, индуктивни сензори, ръчни и персонални предпазни ключове и други.

Чрез добавянето на разширителните модули MR2, MR4 и MR8 системата може да се разшири съответно с още 2,4 или 8 нормално-отворени релейни контакта, заедно със съответния брой нормално-затворени контакта. Чрез фирмения софтуер MZD потребителите могат да създават алгоритми със сложна логика, използвайки логически оператори и функционални блокове, като таймери, броячи, забранителни и други. Всичко това става с лесно за използване и интуитивно графично приложение. Контролера се свързва с компютъра чрез USB кабел.


Предимства

Контролера предоставя възможност за пълна настройка, на цената само на едно стандартно реле за безопасност

Намаляване на броя устройства и окабеляването между тях, водещо до редуциране на общия размер на системата

Ускоряване проектирането на нужните табла и шкафове

Настройването се извършва чрез MZD графичното приложение

Редуцираният брой елементи на системата, означава и по-надеждна безопасност и функциониране

Изготвяните отчети предоставят информация за PFH, DCavg и MTTFd според стандартите EN 13849-1 и EN 62061


Техническа информация

Входове и изходи: 16 цифрови входа, 4 входа за старт/рестарт наблюдение, 4 изхода за старт/рестарт функции, 4 изхода за състояние, 4 тестови изхода

Нива на безопасност: SIL 3 според IEC 61508, SILCL 3 според IEC 62061, PL e - Cat. 4 според EN ISO 13849-1

Захранване: 24 ± 20% V DC

Електрически клеми: сменяеми клемни блокове, винтови или притискащи

Работна температура: -10 ~ 55 °C

Защита: IP20 за корпуса, IP2X за клемите

Монтаж: DIN шина според стандарта EN 50022-35


Повече информация за MZERO продуктите може да намерите на адрес:

https://www.reersafety.com/bg/en/item/2160-mzero-en