Компанията Posital представя на пазара своите магнитни абсолютни ротационни енкодери от новата серия Nextgen IXARC, които сега са оборудвани с комуникационни интерфейси SSI. Този синхронен сериен интерфейс е добре познат и широко прилаган в индустрията за свързване на различни видове сензорни устройства, в това число и абсолютни енкодери. SSI интерфейсът улеснява пряката комуникация между сензорите и цифровите контролери на програмируеми логически контролери (PLC) или микроконтролери, използвайки точка-до-точка кабелни системи, базирани на RS-422 стандарта. Тази система е предпочитана поради високата си скорост на трансфер на данни и способността да поддържа стабилни връзки на дистанции до 1200 метра.
Синхронният сериен интерфейс (SSI) е широко приет от водещи производители на програмируеми логически контролери (PLC), като скоростта на предаване на данни може да варира в зависимост от дистанцията на свързване.

Новите абсолютни ротационни енкодери от серията Nextgen IXARC на Posital са оборудвани със сензори с тунелен магниторезистивен ефект (TMR*), които осигуряват измерване на ъглова позиция в рамките на едно пълно завъртане с изключителна точност. TMR сензорите предлагат повишена стабилност, намалена чувствителност към температурни промени и по-добра реакция на фини вариации в магнитното поле в сравнение с предшестващите сензори с Хол ефект. Така те позволяват достигане на значително по-висока разделителна способност, достигаща до 18 бита.
В новите многооборотни енкодери IXARC на Posital е интегрирана високотехнологична иновация – специализирана интегрална схема ASIC, разработена от самата компания, за отчитане на оборотите без необходимост от батерии. Тази уникална система използва сензор на Wiegand, който е свързан с ASIC чипа. При всеки пълен оборот на енкодера, сензорът генерира сигнален импулс и произвежда достатъчно електрически ток, за да задейства броячната верига в ASIC. Тази иновативна броячна система със самостоятелно захранване гарантира, че всеки оборот се регистрира в енергонезависимата памет на устройството, дори когато системата е изключена от електрическата мрежа. Това революционно решение изключва нуждата от резервните батерии и осигурява надеждно отчитане на оборотите във всякакви условия.
Енкодерите на Posital с SSI интерфейс предоставят гъвкавост чрез програмируемост, която позволява на потребителите да ги конфигурират спрямо конкретни нужди с помощта на прост софтуерен инструмент за програмиране наречен UBIFAST. Този инструмент улеснява актуализацията на различни параметри на енкодерите, включително:

  • Резолюцията на енкодера;
  • Посоката на въртене;
  • Изходния код;
  • Предварителната настройка (пресет).

Корпусите на новите енкодери от серията Nextgen IXARC са подобрени, като те включват нови компактни модели със заварени връзки за по-висока здравина и надеждност. Също така, са налични варианти с интерфейсни връзки, позиционирани под ъгъл от 45° спрямо оста на енкодера, което предлага алтернатива на традиционните аксиални или радиални конектори. Тази опция може значително да улесни монтажа на устройствата в ограничени пространства, като предоставя по-голяма гъвкавост при инсталацията.


*TMR: тунелно магнитосъпротивление