Компанията Partex Marking Systems, която се намира в шведския Гулспонг, е известна в световен мащаб като лидер в изработката на индустриални системи за маркиране, предназначени за идентифициране на проводници, кабели, тръби и различни компоненти. Изработката на продуктите се осъществява в самия Гулспонг, където фирмата е била създадена преди седемдесет и пет години. В наши дни компанията разполага с представителства в тринадесет държави по целия свят. Скорошно обявление на Partex съобщава за въвеждането на биоразградима PVC в производството на маркировъчни системи. Продуктите, изработени от новия материал, ще запазят всичките си качества, които са познати до момента, но ще предложат значително по-нисък въглероден отпечатък. Partex упорито следва стратегическа програма за устойчиво развитие с ясно определени цели в последните години, насочени към осигуряване на устойчивост в производствения процес.


"Началото беше поставено с оценка на съществуващата обстановка и взимането на решение за фокусиране на усилията и определяне на цели, които ще доведат до значимо въздействие. Изборът на алтернативен материал беше определен като ключова стъпка за гарантиране на дългосрочната надеждност на нашите продукти и за редуциране на въглеродния ни отпечатък," сподели Питер Йохансон, главен изпълнителен директор на Partex в Гулспонг.
"Поради специфичните изисквания към нашите продукти, не можем да използваме материали, които биха се разлагали или чиито свойства биха се влошавали с времето. Нашите маркировки трябва да са надеждни и подходящи за предназначението си. Затова замяната на PVC пластмасата е сериозно предизвикателство," допълни той.


През 2022 година Partex реализира проект в партньорство с други фирми, включително Chalmers Industriteknik, с цел издирването на по-екологични материали за изработката на своите системи за маркиране. Основно условие за всеки един от новите потенциални материали беше те да бъдат едновременно по-благоприятни за околната среда и да предоставят качество, сравнимо с това на заменяемия материал.


Проектът доведе до успех и Partex вече стартира пазарното предлагане на продукти, изработени от устойчиви материали. Йохан Бенгтсон, директор в Chalmers Industriteknik, сподели: "С удоволствие наблюдаваме, че Partex започна да лансира на пазара продукти, произведени с помощта на по-устойчиви суровини, като резултат от успешната колаборация с Chalmers University of Technology, RISE и нас от Chalmers Industriteknik. Това е доказателство, че Partex активно работи за устойчивостта и не изчаква регулаторни или пазарни принуди, за да въведе такива продукти," допълни Бенгстон.


"Нашата биоразградима PVC се произвежда предимно от възобновяеми източници, като например борова смола, получена от лесната промишленост," обясни Питер Йохансон. "Тези възобновяеми материали имат характеристики, много близки до тези на материалите от изкопаем произход. Разликата е толкова малка, че успяхме да запазим нашето съществуващо производствено оборудване, което е значителен напредък в нашата стратегия за устойчивост," допълни той.
С пълното прилагане на тези промени, Partex очаква да види намаление на CO2 емисиите от своите продукти с до 80%.