Постояннотоковите системи се превръщат в ключов елемент на индустриалната инфраструктура, осигурявайки ефикасност и надеждност в захранването. Те улесняват интеграцията на зелени технологии, като възобновяеми енергийни източници и батерийни системи за съхранение, които са критично важни за устойчивото развитие и постигането на климатична балансираност. Устройствата на Weidmüller за първично захранване играят централна роля в управлението на индустриалните DC мрежи, осигурявайки плавно и контролируемо включване, което позволява последователно активиране на различни компоненти, като двигатели и сложни натоварвания, за избягване на пикови токове. Модулите за захранване идват в различни конфигурации, като функциите за времезадържане и режимите на работа могат да бъдат настроени директно на самото оборудване.


Гъвкавост при интеграция в различни системи

Модулите за захранване на Weidmüller предлагат гъвкавост при настройката, позволявайки бързо и ефективно пускане в експлоатация. Работният режим и времето за задържане при включване могат да бъдат лесно избрани пряко от устройството. Допълнително, с опционалния комуникационен интерфейс, блоковете за захранване може да бъдат фино настроени за специфичните нужди на всяко приложение.

Разширени диагностични функции

Вградените индикатори и релейни изходи предоставят незабавна обратна информация за евентуални проблеми в системата. Адаптивният комуникационен интерфейс дава възможност за настройка на критични прагове и за детайлен мониторинг на ключови параметри като баланса на микромрежата или капацитета на различните й сегменти.

Съвместимост с индустриални стандарти

Устройството за първично захранване е проектирано в съответствие със стандартите на DC Industry V3 системната концепция, което осигурява комплексна съвместимост с наложените изисквания за DC микромрежите. Така се гарантира непрекъсната и безпроблемна интеграция с другите компоненти на системата.Модулите за първично захранване на Weidmüller са предназначени за DC мрежи и открояват със своята адаптивност и диагностични способности. Ето някои от техните ключови характеристики:

  • Избор на капацитет: Предлагат се варианти за модули, подходящи за DC сегменти с капацитет от 40 A, 100 A и до 500 A;
  • Съответствие с индустриални стандарти: Всички модули са в съгласие със спецификациите на системната концепция DC Industry V3, което осигурява съвместимост и надеждност в оперативната среда;
  • Гъвкавост при монтажа: Има възможности както за монтаж на DIN шина, така и за стенен монтаж, в зависимост от нуждите на инсталацията;
  • Разширена комуникация: Предоставят се възможности за задълбочена параметризация и диагностика чрез полева шина, което улеснява интеграцията и управлението;
  • Външно захранване: Опционалното 24 V захранване позволява проверка на състоянието на устройството през полевата шина, дори при липса на активна DC микромрежа;
  • Индикация за грешки: На разположение са индикатори с LED и релеен изход за сигнализиране на грешки, които функционират дори при липса на комуникационна връзка;
  • Управление на устройството: Модулите позволяват на потребителя да настрои забавяне при включване и режим на работа (контролер/устройство) директно от самия модул;
  • Интеграция с DC микромрежата: Предвидени са връзки с напречно сечение до 16 mm² за увереност, че предпазителите са адекватно защитени при всяко намаляване на напречното сечение.