Carlo Gavazzi Automation, международната група за електроника с дейности в областта на проектирането, производството и маркетинга на електронно оборудване, има удоволствието да представи своя нов и иновативен DC енергиен преобразувател, насочен към възникващите и нарастващи изисквания за измерване на DC в бърз зарядни устройства за електрически превозни средства.


DCT1 е енергиен преобразувател с директна връзка за системи с постоянен ток до 1000 V dc и ток до 600 A dc, оборудван с Modbus RTU или SML комуникационен порт. Специализираните версии на DCT1, снабдени със сертификати, внедряващ 256-битов или 384-битов подпис на Modbus RTU или 384-битов подпис на SML, са подходящи за инсталиране на зарядни станции за електрически превозни средства, които изискват сертификация на Eichrecht.


DCT1 може да се инсталира във всяко DC разпределително табло с номинален ток до 600 A за наблюдение на потреблението или производството на енергия и основните електрически величини. Основното приложение е в рамките на DC бързо зарядните станции за електрически превозни средства. Със сертификат за оценка съгласно IEC 62052-11, IEC 62052-31, VDE-AR-E 2418-3-100 Приложение A, WELMEC 7.2 и сигурен пренос на данни. Устройството може да изчисли загубите дължащи се на съпротивлението на кабела от DCT1 до точката на свързване и да измери само енергията, действително предоставена на автомобила.
Основни технически характеристики

• Всичко-в-едно решение: Интегрирано измерване на напрежението, захранване и RS485 порт (с подпис);

• Мултипротоколи: RS485 Modbus RTU или SML за адаптиране към различни зарядни контролери;

• Широк диапазон на измерване: 150 до 1000 VDC, 300 A или 600 A максимален ток;

• Компактност: 90х115х60 мм корпус;

• Лесен монтаж с пломбиране: DIN монтаж с допълнителни винтови клеми за здрав монтаж на задния панел;

• Гъвкавост: Може да се монтира както с шина, така и с кабелен накрайник, в различни ориентации;

• Бързо време за опресняване на серийни данни: 200 ms, също подходящо за аварийно изключване на товара;

• Двупосочен kWh метър (внос/износ): Готов за приложения от превозно средство към мрежата (разпределено съхранение от автомобилни батерии);

• Висока точност: Калибрирането също се основава на вътрешни температурни сензори, за да отговори на изискванията за точност при всякакви условия;

• Одобрения и сертификати: cURus; NMi сертификат за оценка за одобрение на Eichrecht съгласно IEC 62052-11, IEC 62052-31, IEC 62053-41, VDE-AR-E 2418-3-100 Приложение A, WELMEC 7.2. Съответствие с V2G;
Разработен в Италия, DCT1 е специално проектиран за точни измервания в нови нововъзникващи приложения за постоянен ток, като станции за зареждане на EV, съхранение на фотоволтаична енергия, DC индустрия и DC микромрежи, в пълно съответствие с най-новите международни стандарти за DC енергия . В резултат на бързия растеж на този сегмент се разработват редица различни решения, които да отговорят на бъдещите нужди.