Нарастващото население мигрира към градовете, но градското планиране и управлението на пътния трафик изостават.


Световното население нараства значително през последните години и се концентрира в градските райони. Градското планиране и разширението на градовете обаче, не се развива със същото темпо. Най-видимото последствие са пътните задръствания и честите инциденти. Според доклад на Световната здравна организация, пътните инциденти са станали основната причина за смъртта на деца и младежи между 5 и 59 години. Статистиката казва, че 1.3 млн. човека умират годишно, вследствие на пътни инциденти, а ранените са 50 млн, повечето от които са пешеходци, велосипедисти и мотористи.


Главните причини за честите пътни инциденти, освен личните навици и умения на шофьорите, включват непознати пътни условия, неясна сигнализация и несъобразена скорост.  Избягването на автомобилните задръствания чрез внедряването на интелигентните транспортни системи така, че да се минимизират инцидентите, броя на жертвите и икономическите загуби е основен фактор в развитието на всички страни.


10 Gbps решенията на Advantech подобряват 5 системи за интелигентен трафик.
Advantech предлага мрежови 10 Gbps продукти за подобряване на 5 аспекта: системите за детекция и управление на превозни средства, видеонаблюдение и следене на околната среда, информационните системи за пътници, електронното събиране на такси и системите за наблюдение на тунели.

Тези системи са снабдени с големи информационни екрани, метеорологични сензори, детектори на автомобили, електронни табели и контролни устройства. Цялата първична и спомагателна информация се изпраща към оперативния контролен център в реално време по 1 Gbps локални връзки и по 10 Gbps опорна мрежа, за да се визуализира пред операторите и пътниците. Още повече, чрез интегрирането на контролни данни и данни от сензори е възможно предотвратяването на автомобилни задръствания и инциденти.


Обмен на информация за пътните условия в реално време: EKI-7000 управляеми ethernet комутатори.

 

Ethernet комутаторите от индустриален клас EKI-7000, могат да работят постоянно при екстремни температури. Компактните им размери, ги правят подходящи за монтаж в електрически табла на открито. Снабдени с 20 мрежови порта и PoE функция, те могат да осигуряват свързаност на множество устройства, като им осигуряват и електрическо захранване, а това спестява кабели. Чрез използване на софтуера IXM, инженерите могат да настройват конкретни комутатори и да синхронизират настройките със стотици други устройства. Това, значително повишава ефективността на работата на персонала. В допълнение, серията продукти EKI-7000 поддържа X-Ring PRO резервираност (250pcs@20ms) и Advantech Security Pack, които гарантират непрекъснат и защитен от хакери обмен на данни.


Широколентови връзки: серията EKI-9000 10 Gbps L3 мрежови комутатори.Информацията от пътните сензори събрана от EKI-7000 комутаторите в съответните подсистеми, се изпращат заедно към EKI-9000 L3 комутаторите. L3 комутатора прехвърля данни от локалната мрежа към тази на контролния център.


Продуктите от серията EKI-9000 поддържат високоскоростен трафик от 10 Gbps, следователно е в състояние да обслужва голям обем трафик от полевите подсистеми, като HD видео сигнали и сензорни данни. Един комутатор от серията EKI-9000 разполага с 28 порта и може да свързва няколко EKI-7000 комутатора от отделните подсистеми чрез 2 или 4 оптични порта, като също така разширява мрежовото покритие на контролния център с десетки километри.


Централизирано наблюдение и обмен на данни: EKI-7400 10 Gbps мрежов комутатор.


Размерите от 1U на серията EKI-7400 10 Gbps ethernet комутатори ги правят удобни за монтаж в сървърни шкафове. Дизайна им без вентилатори, осигурява безшумна работа, което е удобно за персонала. Индустриалния дизайн и използваните материали, гарантират нормална работа при високи температури до 60 °C. 24-те мрежови порта, осигуряват свързаност за множество устройства. Капацитетът от 10 Gbps позволява прехвърлянето на HD видео сигнали без ограничение. 4-те оптични порта осигуряват широкообхватно мрежово покритие за полевите устройства, разположени на десетки километри едно от друго.


Дистанционно управление на транспортни системи: софтуерът WebAccess/NMS за мрежово управление.


 


Софтуерът на Advantech WebAccess/NMS за управление на мрежовата инфраструктура, предоставя на потребителите платформа с графичен интерфейс, в която IP устройствата могат да се наблюдават и настройват отдалечено. Функцията за автоматично създаване на мрежовата топология и връзката с услугата Google Maps, както и GPS координатите, предоставят нагледна представа за разположението на всяко устройство. Функцията за графично изобразяване на устройствата позволява на персонала да вижда състоянието на всеки порт на избраното устройство. Анализът на LOG файловете позволява на мениджърите да подобряват топологията на мрежата. Няколкото уведомяващи механизми като e-mail съобщения, дневници на събитията и аларми, известяват за промени в състоянието на устройствата, а това значително повишава точността на предварителната профилактика и ефикасността на работа на мрежата.


За повече информация относно мрежовите комутатори на Advantech, може да разгледате от тук (индустриални суичове) или да се свържите с нас!