Menu
Your Cart

GridVis®

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА - КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЯТА - МОНИТОРИНГ НА ТОК НА УТЕЧКА

Мащабируемият софтуер за анализ на захванращата мрежата GridVis® дава лесна възможност за следене на електро конусмацията, мониторинг на качеството на захранването и откриване на ток на утечка.

GridVis® идентифицира потенциали за енергоспестяване, анализира параметри и помага да се оптимизира използването на работещото оборудване, както и да се открият евентуални прекъсвания на производството в ранен етап. Това прави мащабируемия, лесен за употреба софтуер, идеално подходящ за разработване на системи за мониторинг на енергията, RCM и качеството на енергията, отговарящи на  последните стандарти. 


ОСНОВНИ ФУКЦИИ:УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА 
Сертифициран съгласно ISO 50001. С Janitza GridVis® вие сте на сигурно място, когато става въпрос за неща като BAFA, намаляване на ЕЕГ таксата или пиково балансиране според SpaEfV.БЕЗОПАСНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА АЛАРМИ
Наблюдавайте гранични стойности на измерените параметри, данни за потреблението, остатъчни токове и статус на устройството.  Различни ива на предупреждение основно, чрез имейл и уеб интерфейс.ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Уеб визуализация според вашите нужди. Създайте свои собствени екрани за визуализация с широка гама графики бързо и лесно, без познания по програмиранеАНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МРЕЖАТА
Анализирайте и оценявайте данните от измерванията. Използвайте многобройните инструменти като статистика, диаграми, топлинни карти, диаграми Sankey и ключови показатели за ефективност.
СВЪРЗВАНОСТ
Дали OPC UA, REST API или CSV. Ние предлагаме много опции за импортиране и експортиране на данни, както и достъп до данни. Отворена и устойчива на бъдещето система.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Използвайте функциите за автоматизация за управление на задачи с контролирано време. Планирайте импортиране на данни, генериране на отчети или отчитане на устройства и създавайте графици за смяна.


СОФТУЕРНИ ВЕРСИИ

Предлагат се три различни издания на GridVis®. Безплатният GridVis® Essentials обхваща основни функции за конфигуриране, визуализация и документиране. GridVis® Standard добавя множество опции за визуализиране на данните и уеб интерфейс, който може да се използва например за създаване на табла за управление. Различни системни функции и експортиране на данни улесняват управлението на данните и дават възможност за адаптиране към съответните изисквания. GridVis® Expert предоставя пълната гама от функции на GridVis®. Подробен преглед на функциите и разликите можете да намерите тук - https://www.gridvis.com/gridvis-editions.htmlНяма добавени продукти в тази категория.