Към момента Weidmüller участва в международен проект заедно с още 16 партньори, сред които доставчика на мобилни услуги Telefónica и производителите на мобилни устройства Huawei и Nokia. Дружеството работи върху приложението на 5мрежа в производствена среда с Индустриален интернет на нещата (IIot). Преди да бъде въведена една 5G мрежа обаче, първо трябва да се гарантира, че всичко би функционирало правилно в определена индустриална среда. Редица промишлени сектори, като автомобилния например, задават специфични изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. Мрежата трябва да осигурява абсолютна надеждност и наличност на комуникация, дори и в тежки производствени условия.

 


 

Като технологичен разработчик Weidmüller си поставя за цел да може да предоставя възможност на клиентите да използват „частна“ 5G мрежа, без задължително включване към доставчиците на мобилни услуги. Технологичното решение също ще предлага диагностика и отстраняване на грешки. „Въпреки това, създаването на 5мрежа ще изисква съвместна работа с доставчиците на мобилни услуги с цел разработване на бизнес модели за комуникация между машините. Това е така, тъй като този вид комуникация се управлява по съвсем различен начин от този на смартфоните и телефонните услуги“, обясниха от фирма Вайд-Бул.

 

 

 

В случай че мобилната 5мрежа бъде предлагана от доставчик на мобилни услуги, тогава различните устройства и машини ще трябва да бъдат предварително произвеждани с 5G интерфейси, за да могат да се свързват към нея. Технологиите и механизмите с 5G също ще могат да бъдат прехвърлени директно към местна инфраструктура, като например вътрешната мрежа на дадена производствена компания. „В този случай машините не са интегрирани към мрежата на доставчици на мобилни услуги и съответно няма да е необходимо компаниите да чакат въвеждането на 5G от тяхТака Weidmüller ще може да предлага по-бързо и ефективно решение, отговарящо на специфичните изисквания на отделните клиенти“, допълниха в заключение от Вайд-Бул.