Компанията Carlo Gavazzi Automation представи новото ядро на своята екосистема UWP 4.0 - което предлага комплексно решение за събиране и съхраняване на информация от измервателни уреди и сензори. Решението осигурява обмен на данни с локални системи за сграден мениджмънт (BMS) или системи за дистанционно управление на енергопотреблението (EMS) чрез стандартни протоколи за трансфер на данни като BACnet® и MODBUS или интернет протоколи като MQTT, FTP, SFTP, FTPS.
UWP 4.0 допълнително предлага вграден уеб сървър и MaiaCloud - VPN решение за дистанционен достъп до инсталацията. MaiaCloud дава мощни функции за управление на данните от мониторинга и аларми, настройка на контролни функции и изпращане на отчети до потребителя. Новият модул DLI-MCG024 разширява възможностите давайки възможност на платформата да работи, като цялостна система за контрол на осветлението в базирана на DALI-2® инсталация или като част от по-голяма DALI-2® архитектура. Осветлението е голяма част от общата енергийна консумация на всяка търговска или промишлена сграда., затова използването на стандартния и надежден протокол "DALI-2®" за осигуряване на функции за контрол на осветлението е задължително, когато става въпрос за ефективността на сградата.
Основни технически параметри на системата:

  • Компактност: интегриран контролер за данни и сградно управление с размер 2DIN;
  • Модулност: гъвкаво и модулно решение, като може да бъде разширено с огромната екосистема от съвместими устройства;
  • Сигурност: разработено като киберсигурна система. Очаква се усъвършенстваният SE Security вариант с официално сертифициране да бъде на пазара през 2023 г.;
  • Потребителски функции: софтуерни инструменти, които допринасят за облекчаването на процеса по обучение на потребителите;
  • IIoT интеграция: сертифицирана съвместимост с стандартни полеви шини като BACnet®, MODBUS и DALI-2® и интернет протоколи като FTP, SFTP, FTPS, SMTP и MQTT осигурява лесно интегриране в IIoT;
  • Управление на осветлението: използвайки екосистемата на Dupline® устройствата или сертифицираната поддръжка на DALI-2®, потребителите получават възможност да задоволяват изискванията на всеки тип контрол на осветлението;
  • MaiaCloud: сигурен дистанционен достъп до системите чрез криптиран тунел, което позволява да се ускорят и оптимизират процесите по инсталиране или обслужване на група от системи.