Все повече фотоволтаични централи се монтират върху покриви за нуждите на индустрията и бита. За предпазване от излишни опасности при пожар или авария, употребата на противопожарен защитен разединител гарантира безопасността на системата. При възникване на пожар, докато слънчевите панели продължават да произвеждат постоянен ток, е критично те да бъдат бързо и безопасно изключени от мрежата. Противопожарният прекъсвач Firefighter на Telergon прекъсва захранването от фотоволтаичните панели и възстановява тока след изчезването на риска от електрически удар. Инсталациите на фотоволтаични панели по покривите изискват наличието на защитни устройства в непосредствена близост до модулите. Тези устройства позволяват дистанционното изключване на електричеството към сградата, което допринася за безопасното овладяване на огъня при пожар или друга аварийна ситуация.
Автоматичният противопожарен изключвател е устройство, предназначено за аварийно изключване на електрическите вериги, за да се предотврати рискът от пожар при инцидент със соларните панели, монтирани на покрива. Противопожарният изключвател Firefighter предоставя оптимална защита на соларните инсталации, като позволява бързо прекратяване на електрическото захранване в случай на авария. Той може да работи при максимално напрежение от 1500 VDC и да управлява ток до 55 A за отделни вериги. Устройството включва в себе си електроника за управление на AC мотор и прекъсвач, който осигурява моментално разединяване на DC веригите, идващи от фотоволтаичните модули, при необходимост.


Този прекъсвач осигурява защита и безопасност за фотоволтаичните системи, автоматично прекъсвайки електрическия ток при опасност от удари или прегряване на инсталацията. След отстраняването на проблема, той автоматично възобновява захранването, като по този начин поддържа системата защитена и функционираща. Устройствата са подходящи за употреба в жилищни, търговски и промишлени фотоволтаични системи.
Противопожарният изключвател Firefighter функционира по следния начин:

1. В ситуация на пожар или друга авария, пожарникарите могат ръчно да изключат AC захранването, за да позволят безопасно гасене на огъня без риск от електрически удар.
2. След като електрическият ток е прекъснат, инверторът преустановява AC тока към цялата електрическа система.
3. При прекъсване на AC тока, защитният противопожарен изключвател Firefighter автоматично спира притока на DC ток от соларните панели.
4. Когато захранването се възстанови, Firefighter автоматично се активира отново, позволявайки възобновяване на притока на ток от фотоволтаичните панели.

Предимствата на противопожарния защитен изключвател Firefighter включват:

- Съвместимост с до 5 вериги/стринга и до 10 P;
- Максимален ток от 55A и напрежение до 1500 VDC;
- Висока степен на защита IP66;
- Осигуряване на максимална безопасност за пожарникарите и фотоволтаичната система;
- Лесен за инсталиране;
- Водонепроницаем вентилационен клапан, който предотвратява кондензацията в корпуса;
- Вграден температурен сензор за автоматично изключване на системата при достигане на 70 °C в корпуса.


Противопожарният защитен изключвател Firefighter се инсталира възможно най-близо до фотоволтаичните панели, за да осигури максимална защита и сигурност.


CRS005002P0
CRS005004P0
CRS005006P0
CRS005008P0
CRS005010P0