Икономията на време и работно пространство е от първостепенно значение при изграждането на контролни панели. Силнотоковите клеми Klippon® Connect на Weidmüller помагат на потребителите да намалите и двете, като в същото време гарантират безопасното и ефективно разпределение на електрическата енергия към потребителите. Продуктовата гама Klippon® Connect е разширена и вече включва нови силнотокови клеми A2C 50/70 и A2C 95/120. Те позволяват свързване на едножилни и многожилни проводници с номинално напречно сечение 70 mm² или 120 mm². Други важни характеристики на новите клеми са номинално напрежение от 1000 V AC/1500 V DC и номинален ток от 150 A (A2C 50/70) или 232 A (A2C 95/120).
Подобно на изпълнението за по-малки напречни сечения, новите клеми са оборудвани също с лостова технологията за свързване Push In. Тя позволява кабелно свързване за секунди – проводникът се поставя в отворената контактна точка, лостът се вдига и по този начин се осъществява дълготрайна, стабилна, газонепроницаема и устойчива на вибрации връзка. Когато лостът е спуснат, проводникът може да бъде вкаран директно в точката на свързване без инструменти.


Такъв тип кабелно свързване гарантира висока степен на гъвкавост по време на окабеляване, като същевременно се отличава с висока надеждност. Освен това се пести много време, особено по време на свързването на кабелите на място в обекта, което често се извършва при неблагоприятни условия. Разпределението на потенциалите е също толкова просто, колкото и свързването. Кръстосаните съединения просто се поставят в отворената контактна точка и лостът се фиксира. По този начин се осъществява сигурен контакт както със, така и без допълнително свързан проводник. Кръстосаните връзки са проектирани по такъв начин, че могат да бъдат разпознати, дори когато проводниците са свързани. Вдигнатият оранжев елемент в точката на контакт е безпогрешен индикатор, без да пречи на окабеляването.
Унифицираната спомагателна връзка за размери на напречното сечение на кабелите от 50 mm² до 185 mm² осигурява отделна точка на напрежение. Това може да се използва, например, за аварийно захранване преди главния изключвател в качеството на сигнална точка или за свързване на устройства за защита от пренапрежение. Други области на приложения включват осигуряване на сервизна контактна розетка или за осветление на контролния шкаф.


Спомагателната връзка също е с лостова технология. Това позволява свързване на многожилни проводници без инструменти. Друга практична характеристика са стандартизираните тестови точки с диаметър 2.0 mm. Стандартизираните аксесоари гарантират безпроблемна работа с всички системи с редови клеми от серия А на Weidmüller и формират оптимизирано портфолио от аксесоари за бързо и лесно тестване.За по-добър преглед, особено при широк набор от опции за инсталиране, се предлагат индикаторни маркери с голяма площ за идентифициране на приложеното напрежение. Поставянето на маркерите за високо напрежение в зоните на свързване от 35 mm² до 185 mm² допълнително предотвратява възможността за свързване под напрежение. Това гарантира повишена безопасност за техническия персонал и машината. „Гамата от индивидуални редови клеми, сглобяеми клемни блокове и различни опции за монтаж покрива всички нужди. Клиентите могат да избират между три-, четири- и петполюсни изпълнения на редовите клеми, т.е. L1, L2, L3 или L1, L2, L3 и N както и L1, L2, L3, N и PE. Сглобяемите блокове за захранване намаляват броя на вариантите и разходите за съхранение. Те също така осигуряват бърз и лесен монтаж, който може да бъде извършен върху шина TS 35 или чрез винтово съединение върху монтажна плоча чрез интегрирана скоба“, заявиха от българското дружество.


И не на последно място, концепцията на силнотоковите клеми Klippon® Connect поддържа целия процес на изграждане на контролни панели. Независимо дали става дума за лесно боравене при свързване на проводниците, осигуряване на повече пространство в контролния шкаф или спестяване на време за инсталиране, силнотоковите клеми Klippon® Connect допринасят в значителна степен за повишаване на производителността, ефективността и безопасността.


Повече информация и цени за силнотокови клеми можете да видите на тези два линка - A2C 50/70 и A2C 95/120