Свързването на конвенционалните проходни токови трансформатори (ТТ) обикновено изисква прекъсване на веригата на първичната страна, за да се прекарат шините / кабелите през ядрото на трансформатора или да се свържат такива кабели към първичните клеми.Отваряемите токови трансформатори намират приложение в разпределителни табла при модернизация на вече създадена система за енергиен мониторинг или когато липсва такава. Основният плюс на отваряемите токови трансформатори е бързият монтаж, без прекъсване на проводниците.


Новата серия токови трансформатори (с разделена сърцевина) TP-Push са проектирани да направят монтажа изключително лесен и бърз и да избегнат неприятностите от прекъсване на електрическа инсталация, като по този начин се спестяват време и разходи за монтаж. Токовият трансформатор се отваря посредством бутон от едната страна. Проектирани са да пасват на всички видове шини или захранващи кабели и да покриват диапазон на тока от 100 A до 5000 A, в зависимост от размера. Те могат да бъдат поръчани с вторичен изход … / 1A … / 5A.


Повече информация относно моделите TP-PUSH можете да намерите на следния линк: TP-PUSH