Иновативната технология за свързване SNAP IN ще издигне Вашето опроводяване на съвсем друго ниво.


„Щракнете“ в бъдещето с Klippon® Connect. 

Времето е пари. Затова монтажните работи при изграждане на таблото за управление трябва да се извършват все по-бързо, за предпочитане – автоматизирано, доколкото е възможно. В същото време връзките трябва да бъдат трайно сигурни надеждни и лесни за поддръжка. Новите клеми Klippon® Connect с революционната технология SNAP IN на Weidmüller отговарят на всички тези изисквания и са изключително лесни за използване:  зачистените фини многожични проводници просто трябва да се вкарат в точката на свързване, която се  заключва (щраква) с ясен звук. Проводникът е трайно и надеждно свързан. За да освободите проводника, натиснете зеления палец. Няма как да бъде по-бързо или по-лесно.
СТЪПКА 1
Клемите се доставят с предварително напрегната пружина. Състоянието й се разбира от положението на палеца.


СТЪПКА 2
Зачистеният проводник може да се вмъкне лесно и сигурно в зоната на стягане без допълнителна подготовка. 


СТЪПКА 3
Проводникът се присъединява в точката на стягане с ясно щракване. Заключената точка на свързване се индикира чрез изскочилия палец на клемата.


СТЪПКА 4
Чрез натискане на палеца проводникът може да бъде освободен бързо и лесно по всяко време и точката на свързване вече е готова за следващия проводник.


Бързо, лесно и сигурно - просто SNAP IN 


Свързвайте по-бързо от всякога

Иновативната връзка SNAP IN позволява сигурно опроводяване за рекордно време. Със SNAP IN дори гъвкави проводници без накрайници могат да бъдат свързани изцяло без инструменти - даже при напълно автоматизирани процеси на опроводяване. Новата технология за свързване SNAP IN ще изведе вашите процеси по опроводяване на съвсем ново ниво.


Пълната гама клеми с връзка SNAP-IN можете да разгледате на този адрес: Редови клеми със SNAP-IN връзка