Прости, интуитивни и лесни за инсталиране - мрежови анализатори  за дистанционно отчитане (Modbus или M-Bus).

Lainate, ноември 2021 г. - Carlo Gavazzi Automation, международната група по електроника с  проектиране, производство и маркетинг на електронно оборудване, представя днес новата си серия енергийни анализатори.

Тези измервателни уреди държат първенството за най-компактен корпус на трифазен електромер за монтаж на DIN-шина. EM530 и EM540 могат да показват до три електромера на един екран и 11-цифрен MID-електромер с резолюция 1 Wh. Освен това версията EM530 без MID има клас на точност от 0.5S, подходяща за всички приложения със зелена маркировка.

Описаните мрежови анализатори могат да намалят времето за въвеждане в експлоатация посредством интуитивно меню с функция за откриване на всякакви грешки при инсталиране и предложения за коригирането им.

Благодарение на късото време за опресняване на серийните данни – 100 ms, EM530 и EM540 са подходящи за балансиране на товара при акумулиране на енергия (дори в случай на регулации без захранване) или приложения за зареждане на електромобили.
„С  тези устройства Carlo Gavazzi разширява още гамата си от анализатори на енергия, за да отговори на новите потребности, възникващи  от най-иновативните приложения за енергийна ефективност“ споделя Андреа Бернарди, международен продуктов мениджър. „Имаме намерението да осигурим прости, интуитивни, лесни за инсталиране енергийни анализатори за дистанционно отчитане (с Modbus или M-Bus) или най-обикновени  индикатори с импулсен  изход, за да се спести време при програмиране на параметрите и при пускане в експлоатация на системата за мониторинг.”

Разработени от нашите специалисти в Италия тези енергийни анализатори са проектирани да подобрят характеристиките на съществуващата продуктова гама, предоставяща пълно портфолио от решения - всички те подходящи за интегриране в системите за управление и енергиен мониторинг. Измервателните уреди са насочени към следните приложения за сградна и индустриална автоматизация: MID – споделяне на фискалните  разходите, енергиен анализ - за енергийна ефективност, измерване на мощност за съхранение на енергия от фотоволтаици, зареждане на електромобили на закрито или с управление на температурата.


Основни технически характеристики

• EM530: Клас 0,5S (kWh) съгл. EN62053-22, клас 2 (kvarh) съгл. EN62053-23.

Токови входове: чрез токови трансформатори 5 A (макс. първичен ток 10 000 A);

• EM540: Клас 1 (kWh) съгл. EN62053-21, клас 2 (kvarh) съгласно EN62053-23.

Токови входове: директен до 65 A;

• Отчитане на моментни променливи: 3 x 7 (5 + 2) знака; отчитане на енергия: 11 (8 + 3) знака;

• Напреженови входове: до 415 V фаза-фаза със собствено захранване;

• Общи хармонични изкривявания на ток и напрежение: THD (до 15-ти хармоник);

• Измервания на енергия (генерирана/консумирана): 

- общо kWh, kvarh, kVAh;

- частично kWh, kvarh, kVAh;

- общо kWh за фаза.

• Брояч на работни часове (отнасящи се както за консумирана, така и за генерирана енергия: 8 + 2 знака). Общо време на работа;

• Цифров изход (версия O1), RS 485 Modbus (версия S1) или M-Bus (версия M1);

• Функция програмируем дисплей и слайдшоу;

• Сертификат cULus; MID- сертификация (версия PF).


ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА КАРЛО ГАВАЦИ

Carlo Gavazzi Automation е международна група, занимаваща се с проектиране, производство и маркетинг на електронно оборудване, насочено към международните пазари на сградна и промишлена автоматизация.

Групата предоставя на потребителите висококачествени и конкурентни технологични решения в съответствие с техните изисквания и очаквания. Това предлагат нейните 22 представителства в Европа, Америка и Азия чрез производствените бази в Дания, Италия, Малта, Литва и Китай.


Пълната гама от устройства можете да откриете на този линк ЕМ530 и EM540