Изпълнение на изискванията на закона за енергията от възобновяеми източници с модулния мрежов анализатор UMG96-PA-MID+ за монтаж на панели и табла


Придобиването на ясна представа за потреблението на електрическа енергия и нейните характеристики е важен фактор при взимането на решения по енергийни въпроси. Измерването й само на входа на предприятието не е достатъчно за тази цел. Необходимо е количеството и качеството на използваната електрическа енергия да се следи във всички отдели и части на предприятието. Това позволява да се откриват взаимовръзки и ненужно големи разходи на енергия, както и да се осъществява контрол.

Серията продукти UMG 96-PA е оптимизирана за такива цели, като осигурява измерването и управлението на енергопотреблението, следене на качеството на електрическото захранване, както и на остатъчния ток в едно устройство. Всички продукти от серията могат да измерват напрежение до 500 V, без напреженови трансформатори. Размерите на устройствата са компактни 10х10 см, което ги прави подходящи за монтаж на настолни уреди и електрически табла. Измерваните данни се съхраняват в локална памет в случай на загуба на комуникация. Моделът UMG 96-PA-MID+, дори позволява събирането на данни валидни за изготвянето на сметки.

Основни характеристики на анализатора

MID сертификат по директива 2014/32/EU

Съхранение на енергийните параметри важни за търговското отчитане

Капаци на клемите за поставяне на оловни пломби

Възможност за използване на 1 / 5 A токови трансформатори и 100 V напреженов трансформатор

Съхранение на историята на промените на законовите параметри като коефициентите на токовите трансформатори

Защита с парола

При добавяне на Ethernet модул могат да се отчитат допълнителни 30 базови MID електромера като подчинени устройства


Лесно разширение на модулен принцип

Анализатора може бързо и лесно да се разшири с Ethernet интерфейс, 2 входа за остатъчен ток, температура и 4-ти токов измервателен вход за нулевия проводник, като се използва допълнителен разширителен модул UMG96-PA-RCM-EL. При използване на този модул, има и допълнителна възможност за свързване на до 30 прости MID електромера като подчинени устройства, като например продукта B23 312-10J.


Функции на модула

Записване на температурата и показването й на дисплей

Ethernet интерфейс и функция Modbus/TCP шлюз

Измерване на остатъчен ток или измерване на DC мощност

Измерване на тока в нулевия проводник I4


Повече информация за UMG96-PA моделите, можете да намерите на този линк.