Мобилният мрежови анализатор клас "А" MRG 512-PRO PQ Flex е предназначен за следене на качеството на електрическата енергия. Продуктът отговаря на стандарта IEC 61000-4-30 и е произведен от Janitza GmbH.

Технически параметри:

  • Хармоничен анализ до 63-ия хармоник, четен/нечетен (U, I, P, Q)
  • Интерхармоници (U, I), коефициент на изкривяване THD-U/THD-I/TDD
  • Асиметрия, посока на въртящо се поле
  • Измерване на трептене според DIN EN 61000-4-15
  • Анализ и съхранение на преходни процеси (>39 μs)
  • Мониторинг на кратки прекъсвания (от 10 ms)
  • Мониторинг на пускови процеси и пикове
  • Непрекъснато измерване на действителната ефективна стойност (true RMS)
  • Честота на измерване на напрежение и ток с 25,6 kHZ на канал

MRG 512-PRO PQ Flex