Сериите DAC40CS и DAC15CS на CITEL са изключително компактни отводители от пренапрежение тип 2 (DAC40CS) и тип 3 (DAC15CS), оборудвани с допълнителни защитни модули, за използване в променливотокови захранвания. Както обикновено, наименованието се основава на нивото на максималния ток на утечка Imax (40 kA или 15 kA) и тяхната конфигурация (еднофазна или трифазна).
Серия DC40CS

DAC40CS се предлагат в еднофазни и трифазни конфигурации за типове мрежи TN/TT, имат номинален ток на утечка (In) от 20 kA на полюс и максимален ток на утечка (Imax) от 40 kA на полюс, както и много ниско ниво на защита (в зависимост от номиналното напрежение). Устройствата от серията DAC40CS заменят съществуващите серии DS240S и DS440S. Обичайното място на приложение са главни или вторични разпределителни табла.


Серия DC15CS

За да отговори на изискванията на концепцията за пренапрежение, CITEL разработи еднофазни и трифазни разрядници тип 3 от серията DAC15CS. Те се монтират, като вторични отводители в близост до приложенията, които трябва да бъдат защитени в подразпределителни табла или подобни и имат номинален ударен ток на утечка (In) от 15 kA на полюс и максимален ударен ток на утечка (Imax) от 30 kA на полюс. DAC15CS заменя съществуващите серии DS215S и DS415S и се предлага за всички общи напрежения на мрежата.


Основното предимство на тези серии е, че те могат да се използват навсякъде, където пространството е ограничено, само с максимум 1 DIN корпус (2+0 или 1+1 верига) или 2 DIN корпуса (4+0 или 3+1 верига) в ширина.


Сериите DAC40CS и DAC15CS предпазители от пренапрежение отговарят на стандартите IEC 61643-11/EN 61643-11 и UL1449 изд.4 и са одобрени от CB и са получили сертификат от KEMA.

Характеристики и предимства:

Щекерни компактни устройства за защита от пренапрежение от тип 2 или тип 3 за използване в НН или близо до оборудването в подразпределителното табло;

Изключително компактни размери, специално за монтаж на места с ограничено пространство;

Подобрената надеждност се постига чрез защитна верига, състояща се от високоенергийни варистори, оборудвани с термично прекъсващо устройство;

С дистанционна сигнализация;

Предлага се в две версии с различен номинален капацитет на тока на утечка (40 kA DAC40CS - 15 kA DAC15CS);

Еднополюсна или многополюсна версия за всички обичайни мрежови напрежения за защита на AC захранвания;