Логера на Huawei, SmartLogger 3000 може да се свърже към множество мрежови анализатори и електромери, които поддържат протоколите Modbus или DL/T645.


Когато съществуват силни електромагнитни смущения, които могат да влошат комуникацията, трябва да се използва екраниран кабел с усукани проводници.  Терминиращото съпротивление (120 ~ 150 ома) трябва да се инсталира на първото и последното устройство в мрежата или сегмента. Благодарение на тези съпротивления, отразеният електрически сигнал от краищата на мрежовите проводници се намалява. Въпреки това, при малки разстояния (под 100 метра) или при ниска скорост на трансфер, тези съпротивления не са задължителни. Стъпките за изпълнение на задачата са следните:


1. Свързване на Janitza UMG 103-CBM към логера Huawei SmartLogger 3000 по указания на схемите начин2. Настройване на порта и протокола в логера

Логнете се в логера като използвате неговия WEB интерфейс.След това, изберете менюто "Settings" -> "Comm. Param." и изберете RS485. На новата страница, задайте в полето "Protocol" Modbus. Задайте проверката за четност (Parity) и скоростта на комуникацията (Baud Rate) според данните за съответния електромер или мрежов анализатор. Накрая кликнете върху бутона Submit.


 

Настройките по подразбиране за Janitza UMG 103-CBM са следните:

Протокол: Modbus

Скорост: 9600

Адрес: задайте според инструкцията по-долу

Проверка за четност: none

Стоп битове: 1


Адресът на анализатора се задава първо в него, чрез 2 скали разположени в единия ъгъл. На долната скала (x10), с малка отверка, стрелката се завърта към цифрата, която представлява десетиците на Modbus адреса. На горната скала (x1) се прави същото, но за единиците на Modbus адреса на това устройство.3. Добавяне на анализатора в системата на логера

Влезте в WEB интерфейса на логера с администраторски потребител, кликнете на менюто "Maintenance" и изберете "Device Mgmt." -> "Connect Device". Накрая кликнете на бутона "Add Device". В отворилия се прозорец, изберете "Power Meter" в полето "Device Type", за "Comm. Protocol" изберете "Modbus-RTU". За "Port number" изберете съответния порт към който е свързан мрежовия анализатор и задайте правилния адрес в долното поле (Address). Потвърдете въведените данни като кликнете на бутона "Add Devices".


 

4. Избор на вида на измервателния уред

От главното меню изберете "Monitoring", след това от лявото меню кликнете върху съответния уред в категория "Power Meter" и накрая кликнете на "Running Param." от горното меню. В полето "Intelligent Power Meter Type" изберете вида "Janitza UMG103-CBM". Потвърдете настройките, като кликнете на бутона "Submit".


 

5. Прочитане на данните от устройството

За да видите данните от измервателния уред, кликнете отново на менюто "Monitoring" и след това от категория "Power Meter" вляво, изберете съответното устройство от списъка. В новата страница трябва да видите данните от мрежовия анализатор и състоянието на това устройство в таблицата.


За повече информация относно свързването на Janitza устройства към всякакви даталогъри, моля не се колебайте да се свържете с нас!


Всички устройства на Janitza можете да намерете на следния линк: https://weidbul.com/janitza

Статията е преведена от тук