Citel разработи новаторските устройства за защита от пренапрежение DACN1-25CVGS, които са част от последното поколение в тази сфера и наследяват високите стандарти на предишните серии DS250 и DUT250. Този модел превъзхожда своите предшественици със своите усъвършенствания, като забележително по-компактният дизайн, иновативният механизъм за двойно изключване и опцията за дистанционно уведомяване. Изключителна черта на DACN1-25CVGS е интегрираният брояч, който превръща устройството не само в надеждна защита, но и в ценен инструмент за контрол и анализ на електрическите системи в индустриалните и обществените инфраструктури.
Трите ключови сфери, в които се използват иновативните защити от пренапрежение DACN1-25CVGS/SC, включват критични инфраструктурни обекти, индустриални съоръжения с високи изисквания за сигурност и специализирани инсталации, които се нуждаят от стриктно мониторинг и управление. Тези устройства са незаменими в условията на чести пренапрежения, където е от съществено значение да се предотврати спиране на работата. Съответствието с международните стандарти като IEC 62305-3, E7 е задължително, за да се осигури безпроблемното функциониране на тези инсталации.


Такива професионални електроинсталации включват, но не се ограничават до, медицински центрове, системи за радио и мобилни комуникации, енергийни компании, системи за управление на уличното осветление, места за масови събития като стадиони, както и различни промишлени производства.


Серията SC на DACN1-25CVGS се отличава с интегриран брояч на пренапреженията, който активно следи и отчита всеки флуктуация на напрежението. Тази информация се показва на лесен за четене дисплей, разположен на лицевата страна на устройството. Събраните данни се запаметяват във вградената памет при достигане на праговата стойност от 100 A, гарантирайки точност и надеждност в документирането на пренапреженията.


Моделите DACN1 от Citel са оборудвани с иновативен механизъм за двойно изключване, включващ "дъгов нож". Това е специален компонент, който увеличава безопасността чрез ефективно отделяне и изолиране на електрическите полюси.

Също така, защитните устройства са проектирани за лесен монтаж в контролни шкафове, използвайки стандартна DIN шина. Така инсталацията става бърза и не изисква специални инструменти.

Ясният индикатор за изключване служи като сигнал за потребителя, когато устройството достигне края на своя експлоатационен период и трябва да бъде сменено, за да се осигури непрекъсната защита.

Тези устройства за защита от пренапрежение също поддържат дистанционно наблюдение, което е особено полезно за системи, изискващи постоянен мониторинг. Така могат да бъдат интегрирани в автоматизирани системи за управление на инсталациите.


Продуктите на Citel са разработени с патентована технология, която премахва проблемите с пасивното стареене, увеличава експлоатационния живот, и изключва токовете на утечка. Те са създадени да издържат на временни пренапрежения и да работят без остатъчни токове, което гарантира дългосрочна надеждност и ефективност.