Advantech, водещ доставчик на индустриални комуникационни решения, има честта да получи наградата за отлични постижения за Тайван през 2021 г. за своите решения LoRaWAN. Отличните безжични възможности на WISE-6610 LoRaWAN Gateway и WISE-2410 Smart Vibration Sensor впечатлиха съдиите. Тези решения бяха признати при демонстрация на новаторска разработка на безжични продукти.


WISE-6610: Индустриален гейтуей LoRaWANWISE-6610 на Advantech спомага за свързване на до 500 сензора за дистанционно управление и наблюдение в реално време. WISE-6610 е в състояние да приема и предава данни към и от облачни платформи чрез 3G/LTE или кабелни Ethernet линии за приложения в събирането, изчисляването и анализа на данни. Това решение разполага с възможности за ниска мощност и широка зона на предаване, което го прави отличен избор за приложения отвъд географски граници. Използването на WISE-6610 позволява прехвърлянето на данни от различни места до централен команден център, което дава възможност на персонала да извършва незабавен, отдалечен централизиран мониторинг.


WISE-2410: Интелигентен вибрационен сензор LoRaWANWISE-2410 на Advantech позволява денонощно наблюдение и събиране на данни за фиксирани или мобилни устройства. WISE-2410 помага на потребителите да оценяват работното състояние на механично оборудване с моторно задвижване чрез кръстосано сравнение на абсолютните и средноквадратичните стойности на скоростта съгласно стандартите ISO 10816-3 и стойностите на вибрационните характеристики. Състоянието на производствените линии може да бъде проследено проактивно, за да се планира превантивна навременна поддръжка и да се избегнат нежелани прекъсвания.


WISE-4000: LoRaWAN I/O модули
Решенията LoRaWAN на Advantech помагат на потребителите да контролират и управляват приложения в отдалечени райони (напр. за следене на наводнения) и сурова среда (като екстремни температури, висока влажност и др.), като използват безжичната технология LoRaWAN за преодоляване на ограниченията на разстоянието. Тези функции помагат на потребителите да увеличат максимално ефективността на мониторинга и да повишат производителността.


Можете да разгледате предлаганите от нас продукти на този линк.