Пазарът на решения за защита на акумулаторни системи за съхранение на енергия се намира в силен подем. Според доклада на Международната агенция за възобновяеми енергийни източници (IRENA), между 2021-2025 г. се очаква този сектор да нараства средно с 21-25% годишно. Това се дължи основно на подобряването на достъпа до енергия, стимулирането на фотоволтаичния сектор, увеличаването на вътрешното потребление и електромобилността, които са някои от основните приложения на този пазар. Telergon разработва решения, които помагат за изпълнение на изискванията и предизвикателствата на сектора, както и за осигуряване на по-висока производителност, защита и капацитет за електрическото изолиране на тези съоръжения. Telergon може да Ви помогне да изберете най-добрия товаров прекъсвач и разединител за изолиране, за да защитите акумулаторните си системи за съхранение на енергия.


Прекъсвачи разединители за раковете на акумулаторните батерии

Сред основните доставчици в този индустриален сегмент са производителите на химически или електрохимически акумулаторни батерии (литиеви, ванадиеви, натриеви, цинкови и др.), които внедряват нови разработки и подобрения в използваните суровини, за да осигурят ефективност на изделията и по-малко въздействие върху околната среда. Тези производители доставят батериите, както и клетките или модулите (раковете) и контейнерите.


Блок за защита на акумулаторната батерия (BPU)

Всеки модул или рак за батерии разполага с модул за защита на батерията (BPU), който трябва да е с инсталиран прекъсвач до 400 A, обикновено за 1000 VDC/1500 VDC. Неговата функция е да прекъсва или изолира тока във всеки рак, инсталиран в контейнера или централния електрически панел, в който са свързани различните модули.


Блок с акумулаторни батерии (BCU)

Блокът с акумулаторните батерии (BCU) е оборудван с главен превключвател разединител (включен/изключен товар) за ток от 1000 A до 5000 A. За техническото обслужване на контейнера се препоръчва инсталирането на отделен изолиращ разединител за безопасна и удобна поддръжка на контейнера.
Главен прекъсвач разединител за системата за преобразуване на електроенергията

Тези двупосочни инвертори са в състояние да зареждат батериите от източника на постоянен ток (например фотоволтаична централа) или от източника за генериране на променлив ток и при необходимост да ги разреждат за подаване на AC или DC ток за търговски, битови и промишлени нужди.

Обикновено за тях трябва да се инсталират главен превключвател разединител DC (1000 A или 1250 A) с ръчно или моторизирано управление, съобразно нуждите на инсталацията.

В зависимост от областта на приложение е възможно да са необходими разединители за променлив ток с напрежение до 800 V AC за използване при технология за стрингов инвертор.


Telergon има богат опит в сектора на зелената енергия, благодарение на позиционирането и лидерството ѝ във фотоволтаичния сектор, за който предлага разнообразни и универсални решения за защита на системите за съхранение на енергия с акумулаторни батерии (BESS).