Новите редови клеми от серията TTB предлагат подобрена функционалност по отношение оперирането с токовите и напреженовите вериги на електромерите, както и повишено ниво на безопасност.

Нашата нова гама измервателни клеми Ви дава възможност да опроводявате по най-лесния и безопасен начин токови и напреженови трансформатори. Това позволява пълна гъвкавост в реализирането и на най-сложните схеми и предлага неповторима сигурност в практиката, като така намалява до нула евентуални последващи отговорности и наранявания, дължащи се на грешки, което води до драстично удължаване живота на таблата и съоръженията. 


Нова функция: „Включи-преди-прекъсване“ (Make Before Break - MBB) 

Клемите TTB, за които е предвидено освобождаване проводниците на токовите трансформатори, гарантират едностепенното автоматично окъсяване вторичните вериги на токовите трансформатори преди да се извършва надлъжно изключване. Такава операция, преди оборудване на клемите със специални окъсяващи мостове, предлага на оператора контакт от типа „Включи-преди-прекъсване“, който се доставя за до 4 съседни клеми. Всички основни компоненти, гарантиращи функцията за включване преди прекъсване, са затворени. Тази нова функционалност прави работата е още по-безопасна. Конкретни предимства за потребителя:

• Безопасно и ефективно опроводяване на токови и напреженови трансформатори с един клемен блок;

• Осигуряване на контурна заземителна клема, позволяващо бързо и лесно свързване на звездни центрове на ниво монтажна шина. С това се избягват непрегледното свързване и несигурните последователни връзки;

• Вграден едностъпков разкачащ механизъм от типа Включи-преди-прекъсване: 100 % безопасна работа при всякакви условия;

• Двойното замостяване - над и под точките на разединяване - позволява максимална гъвкавост на инсталирането;

• Значително намален и опростен списък с принадлежности за приспособяване и към най-взискателните схеми;

• Неповторимата конструкция на измервателните гнезда позволява вмъкването на напълно изолирани тестови сонди с външен диаметър до 10 mm. 


Ползи от планирането 

Възможно е пълно предоставяне на данни в Weidmüller Configurator (WMC) с цел да се подобри и рационализира процесът на проектиране на цялостното решение. Това обхваща клемите и всички техни принадлежности.

Освен класическите винтови клеми (тип WTTB 6 и WTTB 6 PE) на разположение на потребителите са редовите клеми от А-серия (ATTB) с връзка Push-In, както и хибридни варианти: HTTB.Новата гама измервателни клеми TTB е в пълно съответствие с IEC 60947-7-1 - приложение D. Такова съответствие се подкрепя и от официален доклад от схемата CB на IEC. Важно: това окачествяване се дава от организация - трета страна, а не като самодекларация.


Пълната гама измервателните клеми серия TTB можете да намерете на този линк