Унифицирана софтуерна платформа за свързване на всичките Ви устройства

Машините и производствените линии много често са големи и сложни, с множество автоматизирани компоненти. Може да се окаже трудно намирането на софтуерни решения, поддържащи този разнообразен хардуер и функции.

BCS Tools от Beijer Electronics е опростен софтуер за клиенти по целия свят. Той осигурява единна софтуерна платформа за всички управляващи системи на Beijer Electronics, вкл. човеко-машинни интерфейси (HMI) с вградено CODESYS-управление, компактни и модулни контролери, програмируеми входно-изходни модули (IO), BoX2, ръчни контролери и др.

С използването на рационализирана и опростена софтуерна платформа машиностроителите могат да направят значителни икономии от инженерингово време и да намалят сложността на разработка и поддръжка. BCS Tools позволява на потребителя да избира най-подходящите устройства за всеки проект, което означава, че той може да се съсредоточи върху решението и резултата вместо да се опитва да постигне техническа съвместимост измежду най-различни хардуерни компоненти.


В тази статия ще разгледаме:

·         Защо единната софтуерна платформа е от значение;

·         Защо Beijer Electronics вярва, че BCS Tools е необходим в глобален аспект;

·         Как BCS Tools може да подпомогне творчеството и иновативното развитие.

Сложни машини с поддръжка от едно софтуерно решение

Машиностроителите винаги са имали нужда от интегриране на разнообразни хардуерни елементи – от контролери и помпи до свръхмодерни HMI. Предизвикателството е било създаване на код за управление на разнообразно оборудване. Единно софтуерно решение, което може да движи комуникацията и взаимодействието между многобройни хардуерни елементи без сложен инженеринг.

От години Beijer Electronics, както и много други компании, използват софтуера за автоматизация CODESYS за инженерни системи за управление. Това осигурява на машиностроителите прозрачност и леснота на ползване и те могат да бъдат уверени, че устройствата им ще са съвместими. Но може да възникнат ограничения, когато става въпрос за разработка и персонализиране. Той не е и универсален, което означава, че повечето машини изискват множество софтуерни решения в комбинация, за да работят ефективно.

BCS Tools е разработен от Beijer Electronics за да реши този проблем и да осигури единен подход към софтуера, независимо от хардуерната конфигурация на клиента.

Глобална приемственост

Ключов фактор при разработването на BCS Tools бе необходимостта да се осигури приемственост между целия хардуер на Beijer Electronics в световен мащаб. При различния хардуер, продаван на различни пазари, имаше очевидна нужда да се създаде единна софтуерна платформа, която да събере всичко заедно. Преди разработването на BCS Tools клиентите на Beijer Electronics често работеха с няколко различни софтуерни системи едновременно, в зависимост от хардуерната им структура. BCS Tools обединява тези различни системи, спестявайки време за настройка и поддръжка и освобождавайки инженерите да помагат на клиентите. Простотата на софтуерната платформа позволява на инженерите да извършват дистанционни корекции и поръчкови подобрения, давайки на клиентите по-голяма свобода да изследват пълния потенциал на своя хардуер Beijer Electronics.

Модернизиране на BCS Tools за всеки клиент

BCS Tools е актуалното стандартно софтуерно решение за всички клиенти на Beijer Electronics, като съществуващите клиенти се възползват от програма за „преоборудване“ за интегриране на BCS Tools в по-стари машини, което води до по-кратко време за настройка, по-ефективна поддръжка и намалена сложност.

Подпомагане на клиентите да поемат контрола

Без унифицирано собствено софтуерно решение инженерите не могат да извършват промени в проекти по поръчка и разчитат на трети страни като CODESYS да правят корекции или надстройки.

BCS Tools позволява на инженерите на Beijer Electronics да бъдат по-креативни и им помага да решават проблемите на клиентите по-бързо. Но също така поставя контрола в ръцете на самия клиент. Той осигурява пълна свързаност в целия хардуерен пакет на Beijer Electronics, позволявайки на клиентите да правят малки, фини промени в конфигурацията на машината. Бъдещите варианти на BCS Tools ще включват съветници за интеграция и конфигуриране, позволяващи проектите да се развиват по по-графичен и интуитивен начин.

Амбицията на Beijer Electronics относно BCS Tools е да предостави на клиента инструмент, който може да подпомогне неговото творческо и иновативно развитие. Това е начин да се предаде силата в ръцете на инженерите и да им се даде възможност да реализират пълния потенциал на всяко приложение, от което се нуждаят.

Това е BCS Tools

BCS Tools е базирана на CODESYS софтуерна платформа за съвместимо с IEC 61131-3 инженерно проектиране на всички контролери в нашата продуктова гама. Основана на водещия на пазара софтуер CODESYS 3.5, разойната платформа съчетава класическо програмиране на приложения на контролери с възможностите на професионалното разработване на софтуер за устройства за автоматизация в средата на IIOT и Industry 4.0.

За повече информация относно продуктите на Beijer Electronics можете да разгледате тук, или да се обърнете към нас.

https://www.beijerelectronics.com/en/Products/Control___systems/BCS___Tools

https://weidbul.com/beijer-electronics