Menu
Your Cart

Енергиен анализ

Енергиен анализ
С поръчка
Енергиен анализ
0.00 лв.
  • Производител: Janitza
  • Каталожен номер: ENMS_AUDIT

Описание

Анализ на качеството и консумацията на Вашата електрозахранваща мрежа - една услуга на фирма Вайд-Бул. 
  • EN 50160: Анализ на характеристиките на напрежението 

на електрическата енергия, доставяна от обществените електрически мрежи.


  • IEC 61000-2-4: Анализ на електромагнитна съвместимост (ЕМС) - Част 2-4: Околна среда 

нива на съвместимост в промишлени инсталации за смущения с ниска честота.


  • Анализ и визуализация на товарови графици, консумация и цялостното 

състояние на Вашата електрозахранваща мрежа.


КАКВО предлагаме ?

Фирма Вайд-Бул предлага извършване на енергиен анализ на текущото състояние на Вашата електрозахранваща 

мрежа. Ние ще сравним Вашите данни със съответните стандарти и ще изготвим доклад относно нейното състояние.


ЗАЩО е нужно ? 

Електроенергията е един от основните енeргийни източници в повечето промишлени предприятия. Постоянният 

мониторинг на електрозахранването дава възможност за осезаемо намаляване на консумацията на електроенергия.

Минимизирането на извънредните спирания на машини и съоръжения е важен фактор за намаляване на загубите 

в производствените предприятия.

 

Ние следим и анализираме следните показатели:- Величина на напрежението и дисбаланс 

- Хармонично изкривяване (интерхармоници, процент на общите изкривявания THD-I; THD-U; TDD)

- Фактор на мощността

- Запис на преходни процеси над 50 µs 

- Падове и повишения на напрежението, краткотрайни смущения в рамките на 20 ms

- Пускови токове над 20 ms

- Товарови графици

- Посока на въртене на полето

- Трептения на светлинните източници по IEC 61000-4-15

- Визуализация във форма на вълна

- Мониторинг за ток на утечка


КАК можете да се възползвате ? 

Лесно! Благодарение на мобилния мрежов анализатор MRG-512PRO, ние можем да анализираме без изключване 

на захранването или разкъсване на електрически вериги.


КОГА може да се извърши ?

По-всяко време! Единственото ограничение е времето за измерване, което трае 8-9 календарни дни.  След това е 

необходима около седмица, за да изготвим желания доклад , мнения и препоръки.