Редови клеми и принадлежности

Редови клеми и принадлежности

 

 

Weidmüller е световен лидер в областта на редовите електрически клеми.

Те се характеризират със следните особености: 

 

* Произведени от материали с превъзходни качества (Wemid) - работна температура от -60°С до 120°С,  
негорими, без вредни съставки, включително и "Ех"-изпълнение за взривоопасна работна среда;

 * Три основни вида присъединяване на проводниците (избор на клиента): винтово, пружинно и (push-in) -
гарантиращи необходимата сила и повърхност на контактната зона, както и виброустойчивост. 

* Бърз монтаж върху стандартните видове шина - TS35 (DIN-шина), TS32, TS15; 

 

 

При всички клеми на Weidmüller има разделение електрическа - механична функция;

 

Серия А - с  връзка PUSH-IN. Klippon Connect серия.
Серия W – винтова връзка, патентована и усъвършенствана повече от 30 г. От 0,05 ÷ 300 mm2;
Серия Р – с връзка PUSH-IN: обхват за проводника от 0,13 ÷ 16 mm2;
Серия Z – пружинни клеми с обхват от 0,08 ÷ 35 mm2;
Серия SAK – винтови клеми, сеченията на проводниците са от 0,5 до 95 mm2;
Серия WTL - измервателни делими клеми;
Серия PRV/ PPV - многоетажни размножителни клеми;
Серия KLBÜ - клеми за свързване на ширмовани кабели;
Серия WFF - шпилкови клеми;
Серия AKZ - миниатюрни клеми (за шина TS 15);

 

 


* За проводници със сечение от 1,5 до 300 mm² и ток до 520 А при 1000 V; 
* Нулеви, заземителни и многоетажни клеми; 
* Възможно е изпълнение в различни цветове; 
* Делими клеми: позволяват надлъжно и напречно прекъсване на веригата без демонтаж на проводниците; 
* 3- и 4-полюсни клеми за разклоняване на захранващите вериги; 
* Клеми KLBÜ за надеждно, лесно и бързо свързване ширмовката на екранирани кабели, подведени към клемореда на шина с размери 10х3 mm с цел уравняване на нулевия им потенциал;  

 

 

 

 

 

 

 

 За повече информация, относно клемите на Вайдмюлер, моля натиснете ТУК.