Абсорбиращи продукти

Абсорбиращи продукти

Продуктите SPC на BRADY за абсорбиране и справяне с разливи спомагат за опазване на работната среда и трудещите се от неочавани разливи, течове, прокапване и други подобни злополуки. Абсорбиращите изделия SPC се предлагат за почистване от масла, вода и разливи на химическа основа.

Absorbent Rugs and Mats

Абсорбиращи килими и изтривалки

Попиват промишлени течности, в т.ч. масла, вода, разтворители, охладителни течности...
Chemical Sorbents

Химически сорбенти

Химическите сорбенти поглъщат химикали и опасни течности.
High Visibility Sorbents

Сорбенти с висока видимост

Обозначение за безопасност и сорбент – всичко в едно
Oil Only Sorbents

Сорбенти само за масла

Тези изделия попиват течности на базата на нефт и нефтопродукти (горива, дизел и др.)
Spill Containment

Ограничаване на разливи

Продуктите за ограничаване на разливи поддържат безопасност за служителите и работната среда.
Spill Kits

Противоразливни комплекти

Екипировка за аварийно отстраняване на всякакъв тип разливи.
Universal Sorbents

Универсални сорбенти

С тяхна помощ можете да почистите масла, охладителни течности, разтворители и водоразтворими течности във всякакви затворени помещения.