Сензори

Сензори

 

Датчици фотоелектрически

Карло Гаваци предлага голяма гама от фотоелектрични датчици, които са предназначени за опаковъчни машини, автоматични системи за врати, автоматизация на производството и автомивки. Серията VP е приложима за всички оптични видове и идеална за всички нива на приложения. Тези сензори са с различни материали на корпуса, което позволяват използването им в индустриално почистване.

 

Датчици фотоелектрически

 

 

Магнитни сензори

Карло Гаваци предлага голям диапазон от магнити сензори, които се използват за откриване на близост. Когато сензорът доближи магнита, изходът от датчика променя състоянието си. Магнитните сензори най-вероятно имат по-дълъг обхват на разстояние от типичен сензор за близост. Изходът ще бъде механичен контакт. Съществуват няколко типа магнити и сензори използвани в приложения за безопасност. Магнитните сензори са най-често използвани за асансьори и подемни устройства, контролни порти, за откриване на ниво и за контрол на достъпа.

 

 Магнитни сензори

 

 

Ултразвукови сензори

Ултразвуковите датчици са предназначени за едновременно измерване на разстояние и за откриване на обект в тежки условия. Диапазоните обхващат корпуси от M18 и M30. Различните видовете аналогови изходи на ултразвукови сензори се използват за приложения, които изискват измерване на целеви обекти, като например откриване на нивото на течността в резервоара. Аналоговите модели се произвеждат с изходи от 01-10 VDC или 4-20 mА.

 

Carlo Gavazzi Ultrasonic Sensors

 

 

Сензори за околната среда

Карло Гаваци предлага широка гама от сензори за следене на CO2 на околната среда, относителна влажност (RH), температура и скорост на въздуха. Сензори за околна среда са предназначени за откриване на нива и да осигурят изход към контролер или сградна автоматизация. Те обикновено се използват в области като офис сгради, училища, зелени къщи, музеи и инкубатори. Анемометрите и сензорите за посока на вятъра имат импулсен изход, който е вход в контролер. Анемометри и вятърни сензори са предназначени за наблюдаване на скоростта на вятъра във вятърни ферми, мостове, чешми и соларни инсталации. Тези сензори се използват в повечето среди, тъй като те са с висок клас на защита срещу прах и разполагат с вграден нагревател, който предотвратява замръзването на ротационните части.

 

Сензори за околната среда

 

 

Индуктивни датчици и индуктивни превключватели

Карло Гаваци предлага широка гама от индуктивни и крайни превключватели. Индуктивни датчици са предназначени за откриване на метални части и обекти. Тези сензори се използват в машини за пластмасови опаковки, поточни линии и транспортни системи. Индуктивните сензори и крайните превключватели разполагат както с цифрови (SCR, транзистор), така и с аналогови изходи. Индуктивни сензори са в цилиндрични корпуси със стандартен и разширен обхват, както и в плосък корпус.

 

 

Индуктивни датчици и индуктивни превключвателиИндуктивни датчици и индуктивни превключватели