Сигурност в автоматизацията

Сигурност в автоматизацията

 

СВЕТЛИННИ ЗАВЕСИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това са електро-чувствителни устройства, които използват един или няколко светлинни лъча, излъчвани от Emitter и приемани от Receiver с цел създаване на неосезаема контролирана област. Основните характеристики са: Тип безопасност – определя принципите на собствен мониторинг и безопасност, съдържащи се в устройството; той трябва да се подбере като функция от нивото на риск, характеризиращо машината; Височина на защита – това е височината, контролирана от светлинната завеса. Ако завесата е разположена хоризонтално, тази величина показва дълбочината на защитаваната зона; Обхват – представлява максималното работно разстояние, което е възможно между емитера и рисивъра. При използването на огледала следва да се има предвид коефициентът на затихване за всяко, който е около 15 %; Време за реакция – времето, за което завесата изпраща алармен сигнал от момента, в който защитаваната зона е пресечена; Разделителна способност – за светлинната завеса това е минималният размер на обект, който, разположен в предпазваната област, ще закрие част от защитаваната зона и, оттам, ще спре опасното движение на машината.
 
 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИ КОРПУСИ

Те позволяват на светлинните завеси и светлинните мрежи да бъдат използвани в сурови работни условия и да бъдат излагани на вода и пáра.
 
 

СВЕТЛИННИ ЗАВЕСИ ПО ATEX

Защитните корпуси ATEX са проектирани да подсигурят работещите в промишлена потенциално взривоопасна атмосфера.
 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Гамата принадлежности за светлинни завеси включва: • колони и подови колони; • обръщателни огледала за реализиране на защита на периметъра; • лазерно подравняване; • анти-вибрационни стойки; • регулируеми скоби; • изпитателен прът; • свързващи кабели.
 
 
 

КОНТРОЛЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Mosaic е модулен конфигурируем контролер за безопасност, с който се защитават машини или заводи. Способен е да следи няколко датчика и команди за безопасност като светлинни завеси, лазерни скенери, фото-клетки, механични прекъсвачи, матрици, аварийни стоп-бутони, управления за две ръце, концентрирайки управлението на тези модули в единно гъвкаво устройство.
 
 

ИНТЕРФЕЙСИ ЗА БЕОЗПАСНОСТ

Те са свързващото звено между светлинни завеси за безопасност, оборудвани със самоуправляваеми статични изходи по безопасност и управляващите вериги на машината или завода.
 
 

РЕЛЕТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Модули релета за безопасност на устройства с вграден вход за обратна връзка за EDM (Electrical Discharge Machining – машини, работещи с искров разряд). С релета за безопасност с водещ контакт, 2 НО + 1 НЗ (модел AD SR0) или 2 НО (модел AD SR0A). Допълнителен НЗ контакт за мониторинг чрез светлинна завеса (EDM).
 
 

ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР

Лазерният скенер за безопасност е електро-чувствително устройство за защита на оператори от евентуални произшествия, причинени от машини / заводи с потенциално опасни движещи се части и срещу възможни стълкновения с Automatic Guided Vehicles (AGV, подвижни роботи, водими от знаци, сигнализация и др.).
 
 
 

ИЗМЕРВАТЕЛНИ ДАТЧИЦИ

Светлинни завеси за промишлени и граждански приложения, при които е нужно да се детектират, измерват и разпознават обекти.
 
 

БЕЗКОНТАКТНИ (МАГНИТНИ) ДАТЧИЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Магнитните датчици се използват за следене положението на плъзгащи се, закрепени на панти или отделящи се устройства за безопасност.
 
 

ФОТО-КЛЕТКИ

Фото-клетка за безопасност ТИП 2. Компактният размер на фото-клетките позволява вграждане на защитната система в много малки пространства, а възможността за използване на повече фото-клетки осигурява максимална гъвкавост в разполагане на защитните лъчи.
 
 

ЕНКОДЕРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Инкрементален енкодер за безопасност на ReeR. Използва се в приложения по безопасност до ниво SIL3.
 

Вайд-Бул е ексклузивен представител на фирма ReeR (Реер) за България !