Релейни модули

Релейни модули

 

 

Релетата се предлагат в различни разновидности – от модулни устройства в клема до цокли със сменяеми блокове за шинен монтаж. Те са предназначени за комутиране и усилване на цифрови сигнали в инженерната автоматизация, както и за галванично изолиране между управляващата и товарната вериги. Входното напрежение (на бобината) е с обхват от 5 до 230 V AC/DC според типа. Изходите на релетата биват различни видове контакти като НО, НЗ и ПК. Използването на различни материали за контактите позволяват превключване на товари от едва няколко mW до максимум 4 kVA.