Комутационна апаратура

Комутационна апаратура

Миниатюрни автоматични прекъсвачи, Комбинирани ДТЗ с авт. прекъсвач, Дефектно токови защити, Захранващи гребени, Моторни защити за DIN релса, Аксесоари.

ТОП технология - ТОП решение

Комбинирана дефектнотокова защита с прекъсвач 3Р+N предлага сигурна защита посредством индивидуално обезопасяване на токови разпределители и най-надеждно обезопасяване на работни контактни кутии.

Информация от Schrack:

  •  тип A: чувствителен към импулсен ток
  • свързване, независимо от посоката на тока
  • независим от мрежовото напрежение
  • двустранно разположени клеми за свързване на гребен
  • изолирана предпазна капачка
  • прозорче за индикация от сработване (бяло – синьо)
  • прозорче с цветна индикация на положението на контактите (червено/зелено) на положението на контакта

Иновацията е с PRIORI-тет

SCHRACK FI - PRIORI

SCHRACK PRIORI предупреждава за моментният ток на утечка; причинен от неизправни уреди като хладилници, перални машини, електрически печки, ютии, уреди с импулсни захранвания (напр. компютри, LCD телевизори) и др. Преди дефектнотоковата защита PRIORI да сработи неочаквано, тя визуализира нивото на тока на утечка, за да може да се предотврати задействането й, което води до загуба на данни или престои. SCHRACK PRIORI показва нивото на утечка локално чрез светлинни индикатори интегрирани в нея или дистанционно посредством релейни контакти.

Независимите от захранващото напрежение дефектно токови защити PRIORI да се използват като защита от токове на утечка или допълнителна защита.

 

Контактори и моторни защити

 
Индустриални и модулни контактори, Пускатели звезда-триъгълник, Реверсивни контакторни групи, Полупроводникови контактори, Софт стартери, Термо релета, Моторни защити, Моторни пускатели.

ALEA – едно ново поколение от Schrack

Изделията на Schrack покриват нуждите от модерна и прегледна техника в ежедневието.

-          ALEA – комплексна, модулна система с логически дизайн до най-малката подробност.

-       електромеханични контактори система ALEA LS

-       реверсивни контакторни групи система ALEA LSW

-       термични релета  система ALEA LST

-       моторни защити система ALEA BES

-       контакторни групи звезда-триъгълник система ALEA LSY

 

Индустриални табла, шкафове

Индустриални табла за стенен монтаж, Стоящи шкафове KS, Модулни шкафове AS, Аксесоари за AS и KS, Полиестерни табла, Разпределителни касети IP43, Неметални разклонителни кутии, Климатизация и осветление за табла, Аксесоари за табла,

Добре дошли в света на индустриални табла и шкафове Schrack

Ние имаме решение за Вашите специални потребности от индустриални табла и шкафове.

  • Широко портфолио от клемни кутии до стоящи шкафове, от различни материали: листова ламарина, неръждаема стомана, стъклонапълнен полиестер, поликарбонат, ABS.
  • Разнообразни възможности за монтаж – стенни или стоящи шкафове с различни изпълнения на основата
  • Богат набор от аксесоари, като монтажни аксесоари, кабелни входове, климатизация и осветление на табла.