Силови куплунзи

Силови куплунзи

Вярното решение за бързо и надеждно окабеляване на ел. табла, машини, всякакви съоръжения. Основни предимства: бързина и прегледност на монтажа, модулност и гъвкавост, намалена вероятност за грешки. 


* За максимален ток 100 А при 630 V; (82 А при 1000 V);
* Температурен диапазон: -40°С до 125°С; 
* Максимален брой полюси: 216; 
* Степен на защита: до IP65 и IP69K; 
* Свързването на проводниците гарантира необходимата сила и повърхност на контактната зона, както и виброустойчивост; 
* Богато разнообразие от различни варианти за конфигуриране на куплунзи и кутии; 
* Надеждно монтиране на двете кутии; 
* Широк набор принадлежности за кодиране, заключване, основи за монтиране на шина, щуцери, маркировки и др. 
* Модулна система ConCept - рамки за 2, 3, 5 и 7 модула; максимален ток 40 А / 630 V AC, до 20 полюса на модул, възможни са 526 различни комбинации; 
* Система ModuFlex С - за гъвкаво и евтино решение с IP20, позволяваща инсталиране до 5 независими модула и до 20 полюса, монтирани един за друг, както и монтаж на носеща шина. 
* Пневматично конектори; 

 

НОВО:

 

Push-In и аксиална винтова връзка - вече и при силовите куплунзи.