Преобразуватели на сигнали

Преобразуватели на сигнали

 
 
Те се прилагат навсякъде, където аналоговите параметри температура, налягане, дебит, тегло, скорост и др. са част от производствен процес и трябва да се измерват и следят непрекъснато. Измерените стойности не трябва да се влияят от външни въздействия и да могат да се предават по дълги трасета.