Weidmueller осигури 3500 специални клемни кутии за реализацията на понастоящем най-мащабния проект в областта на железопътната инфраструктура в света – модернизацията на системите за сигнализация по 4 от линиите на метрото в Лондон (Circle, District, Hammersmith & City и Metropolitan), съобщават от Вайд-Бул, представител на компанията в България.Изискванията за техническите спецификации на кутиите са високи поради тежките условия на работната среда – запрашеност, вибрации и високи температури, a при монтаж на оборудването над земната повърхност е важно машинистите да не се заслепяват от отразяващата се в повърхността на клемните кутии слънчева светлина.

"Влажната среда в подземните тунели и изменението на температурата в широки граници наложиха изработването на кутиите по поръчка със специално проектирани вентилационни системи и уплътнения. В допълнение, разработихме и нова повърхност с ниска отражателна способност", обяснява Детмар Заалман, глобален мениджър на сегмент "Транспорт" във Weidmueller.

Работните условия в метрото допълнително затрудняват проекта, тъй като дейностите по модернизация трябва да се извършват без да се спира движението на мотрисите. Новото оборудване трябва да е съвместимо със съществуващата инфраструктура – част от която е на над 150  години, както и да има експлоатационен живот от 40 години, подчертава още Заалман.