Weidmüller представя новата серия контролери WCU за автоматизация на процеси в тежки условия

Интелигентни                                                       

Логическите модули WCU притежават голям брой блокове с предварително дефинирани функции –

от прости аритметични операции до таймери. Това гo прави интелигентен инструмент за автоматизация.

  

Умни, гъвкави и здрави                 

Изцяло капсулованата платка изключва влиянието на влага. Работният обхват е от – 40 до 70 °С.

Модулът WCU издържа на вибрации до 5 g и удари до 10 g.

 

Издръжливи

Благодарение на капсулованата платка, електрониката е извънредно устойчива на влажност,

температурни колебания, вибрации и удари.

 

Гъвкави                                                                

Всички устройства WCU имат по няколко аналогови и цифрови входа, както и ШИМ-        

изход. WCU 650 комуникира чрез интерфейс CAN bus с други потребители   

на шините или управляващи контролери.

 

Просто, графичнопрограмиране

За програмиране логическите единици WCU се свързват чрез USB – кабел към стандартен

 компютър. С безплатния софтуер се работи интуитивно.